“Satisfied customer is the best source of advertisement.” – G.S. Alag

 
 1. Tax-on-Web

  De online dienst om uw fiscale aangifte in te dienen

   
   
 2. Nationale Pandregister

  Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem dat bestemd is voor het invoeren en het raadplegen van pandrechten evenals het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie van pandrechten. Het pandregister is een gegevensbank met toegang via een webinterface en een webservice.

   
   
 3. MyMinfin

  MyMinfin is een portaal van FOD Financiën en verleent de burger toegang tot zijn fiscaal dossier.

   
   
 4. My Enterprise

  My Enterprise is een toepassing die de ondernemer of gemandateerde toelaat om alle gegevens van zijn onderneming te consulteren en bepaalde gegevens zelf aan te passen of te creëren. De toepassing is geconcipieerd om efficiënt en vlug aanpassingen te doen in de KBO.

   
   
 5. Intervat

  De Intervat applicatie is het  binnenkomst punt  van de FOD Financiën over de BTW. Het maakt het mogelijk personen die aansprakelijk zijn voor de BTW op hun officiële verklaringen en documenten, namelijk de periodieke aangiften, klanten lijsten, intra verklaringen, verklaringen VATRefund en speciale verklaringen 629 sturen.

   
   
 1. Converter tool

  Veel IT-afdelingen worden regelmatig geconfronteerd met nieuwe rapportage-eisen van de publieke overheid. De gegevens zijn algemeen beschikbaar, maar niet in het gewenste formaat...

  Met dit in het achterhoofd, ontwikkelden we een set van tools (converters) dat de transformatie in doelformaten aanzienlijk vergemakkelijken.

   
   
 2. Identifin

  Het beveiligd portaal 'Identifin' is enkel beschikbaar is voor verzekeringen en banken. Identifin wordt gerund door de federatie van banken -Febelfin- en de federatie van verzekeringsmaatschappijen -Assuralia-.

   
   
 3. SFRS

  De bankoverstapdienst 'SFRS' is een beveiligd uitwisselplatform tussen de banken en faciliteert de mobiliteit van betalingsverkeer.

   
   
 1. Brussels Invest & Export

  Website van Brussel Invest & Export, de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

   
   
 2. Brussel Economie en Werkgelegenheid

  Website Brussel Economie en Werkgelegenheid, hoofdzakelijk bestemd voor bedrijven en werknemers.

   
   
 3. Websites van de economische- en handelsattachés

  Brussel Invest & Export beschikt over een netwerk van bijna 90 economische en handelsattachés die een beetje overal in de wereld gevestigd zijn. Elk land heeft dan op een persoonlijke website in de taal van het land, met, naast informatie over Brussel, nieuws en evenementen die verband houden met zijn activiteiten.

   
   
 4. Therapeutisch Magistraal Formularium

  Online publicatie van het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF). Het TMF is een referentiewerk van magistrale bereidingen voor apotheken.

   
   

Mobiel

 1. Itsme

  Itsme is een digitale ID oplossing voor mobiel.

   
   

Onze Certificaten

 • Prince 2
 • ScrumAlliance
 • ITIL