De electronische diensten genieten een optimale toegankelijkheid en performantie. De gegevens worden maximaal beveiligd en alle privacynormen worden gerespecteerd.

 

Tax-on-Web

tax-on-web

Het project is in 2002 gestart in het kader van het federaal project e-Gov.
Rodrigue Butaye en Laurent Dullier, de stichters van Centran, werken sinds 2004 op Tax-on-web. Jaarlijks zijn er uitbreidingen en optimalisaties: toegankelijkheid, performantie en verbreding van het doelpubliek en functionaliteiten zijn de uitdagingen. Met oa.:

 • Het versturen van een electronische mail ter herinnering van uw aangifte.
 • Het afbouwen van het aantal papieren aangiften.
 • Het voorinvullen van de electronische aangifte.
 • Het integreren van Taxcalc waarmee u op anonieme wijze uw aangifte voor het volgend jaar kunt berekenen.
 • Het inbouwen van electronische assistentie om de ingave te vergemakkelijken.
 • Het integreren van Tax-on-web in het CCFF framework van de FOD Financiën.
 • Het beheer van mandaten.

Tax-on-Web bezoeken

Onze Certificaten

 • ISO 9001 : 2015
 • Prince 2
 • ScrumAlliance
 • ITIL