Online publicatie van het Therapeutisch Magistraal Formularium(TMF), een referentiewerk van magistrale bereidingen dat werd opgesteld door de bevoegde subcommissie van de Belgische Farmacopeecommissie en uitgegeven door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

 

TMF

Het project betreft:

 • Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) in een dynamische en interactieve vorm ter beschikking stellen aan apothekers en artsen.
 • De gegevens van het TMF ter beschiking stellen van de softwarehuizen voor apothekers en artsen in een voor hen exploiteerbare vorm
 • De implementatie van wijzigingen en toevoegingen aan het TMF adequaat kunnen doorvoeren

De uitvoering van het project bestaat eruit om:

 • Het opzetten van een databank met de volledige inhoud van het TMF
 • Het opzetten van een interface voor het beheer van de gegevens in de databank
 • Het electronisch ter beschikking stellen van deze gegevens op een dynamische manier (website met toegang voor data integratie softwarepakketten)
 • De creatie van een gegevensbank van de gezondheidsbeoefenaars (bij activatie van een sessie)
 • Het opzetten van een beveiligde website die 24 op 24 u toegankelijk is

Het online TMF raadplegen

Onze Certificaten

 • Prince 2
 • ScrumAlliance
 • ITIL