Het nationale pandregister is een e-Gov applicatie van FOD Financiën

 

Pandregister

Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem dat bestemd is voor het invoeren en het raadplegen van pandrechten, evenals het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie van pandrechten en eigendomsvoorbehouden. Het pandregister is een gegevensbank met toegang via een webinterface en een webservice.

Deze applicatie verleent de toegang aan alle burgers en meer uitgebreide functies zijn voorzien voor de organisaties die geregistreerd zijn bij FOD Financiën. . Dankzij de geïntegreerde functie van internetbetaling is het mogelijk om gemakkelijk en vlug de acties te realiseren die een betaling vereisen.

Centran heeft de analyse, de ontwikkeling, het beheer van het project en de test van dit informaticasysteem, op zich genomen.

Centran is evenzeer verantwoordelijk voor het operationeel beheer en de hosting van de oplossing. Deze laatste is gehost bij AWS (Amazon Web Services).

De terbeschikkingstelling van het Pandregister verloopt via een Software as a Service (Saas) benadering.

Onze Certificaten

  • ISO 9001 : 2015
  • Prince 2
  • ScrumAlliance
  • ITIL