Nationale Pandregister

Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem dat bestemd is voor het invoeren en het raadplegen van pandrechten evenals het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie van pandrechten. Het pandregister is een gegevensbank met toegang via een webinterface en een webservice.

Onze Certificaten

  • Prince 2
  • ScrumAlliance
  • ITIL