My Enterprise

My Enterprise is een toepassing die de ondernemer of gemandateerde toelaat om alle gegevens van zijn onderneming te consulteren en bepaalde gegevens zelf aan te passen of te creëren. De toepassing is geconcipieerd om efficiënt en vlug aanpassingen te doen in de KBO.

Onze Certificaten

  • Prince 2
  • ScrumAlliance
  • ITIL